Vårmöte 2016

Karlfeldtföreningens eget vårmöte förenade traditionsenligt förnämligt kulturprogram och stadgeburet årsmöte. Mötet hölls söndag 22 april i Humebackens Kulturhus i Bäsinge. Vissångaren Jan Johansson framträdde med mycket uppskattat program om författaren Kerstin Hed – Hilda Fredriksson Olsson (1890-1961) – som verkade i Hedemora och som i sina lyriska tolkningar av natur, människor och landskap självständigt följer i Karlfeldts spår. ”Hilda Olsson – bondmora, diktare och Kerstin Hed” var programmets titel.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Lars Åke Carlsson. Två styrelseledamöter, Thage Annerbo och Jörgen Eriksson, hade avböjt återval och tackades varmt med konstverk av Meg Ersbacken-Engman. Thage Annerbo är en av initiativtagarna till Karlfeldtföreningen och har under föreningens alla 32 år medverkat som styrelseledamot och guide på Karlfeldtsgården. Han har även omsorgs-fullt skött om den planterade lustgård, som anlades av skaldens son Sune Karlfeldt. Många medlemmar hade mött upp till vårprogrammet den vårliga dagen i april, och gemenskapen var god.