Höstmöte i Grytnäs

Höstmötet hölls i Grytnäs församlingshem med föreläsning och ljuvlig musik. Ånyo framträdde föreningens egen lokalhistoriker Lars Östlund, nu med livfull gestaltning av Karlfeldts ”kusin kyrkvärden”, d.v.s. bonden och förtroendemannen Anders Johan Andersson (1852-1927) på Hyttbäcken i Folkärna. Finstämd konsert gavs av Mats Björk på cello och Christer Rosenqvist på piano. Styrelseledamoten Inger Boman visade de nya fina lokalerna för Svenska kyrkans skola Grytnäs friskola, som nu har flyttat från kyrkbyn till församlingshemmet. Mötet bjöd som sig bör också kaffe och god gemenskap.