Kulturverkstad på Karlfeldtsgården

Karlfeldtsgårdens Kulturverkstad kallar vi den nya mötesplatsen i Karlbo, i gårdens röda sommarhus. Där Erik Axel föddes, lekte och skrev sina första dikter samlas nu varje vecka både nyanlända och sedan länge bofasta avestabor. Onsdagsaftnarna blommar fram på temat Lyrik – musik – drama. Torsdagskvällarna har handens arbete i fokus, och skapandet sker i både textil och trä. 

Inspirationen kommer från alla spännande kontakter som festivalen Poetry & Peace gav med människor som på senare år har kommit till vårt land från krig och oroshärdar i Mellanöstern och Afrika. I eget skrivande eller arbete med redan befintliga texter ­bekräftas den fria tanken och yttrandefriheten. Vid deklamation, sång eller musik förmedlar rytmer, toner och känslouttryck långt mer än vad ord kan rymma. I gemensamt skapande i slöjd och konsthantverk växer respekt och förståelse. 

Varje kväll samlar i genomsnitt tjugo deltagare. Vänskap spirar. Som bonus utvecklas nyanländas förmåga att tala svenska. Viktiga ledare är bland många Karlfeldts barnbarn Margta Karlfeldt Thulin, poeten Hassan Abo Alshamlat, konsthantverkarna Lama Al Kassas och Lillebil Lundkvist, skribenten Agne Edlund, teaterledaren Margareta Tejne Avelli och projektledarna Lillje Hagermann och Sara Persson. Karlfeldtföreningen är arrangör av Kulturverkstaden, som erhåller ekonomiskt stöd från kommunens integrationsenhet. 

Karlfeldtsgårdens Kulturverkstad i Karlbo är tänkt att pågå hela 2017, med uppehåll sommartid då gården traditionsenligt öppnas som kulturgård för alla. Under våren genomgår mangårdsbyggnaden en ­restaurering med översyn av statusen mellan trä­bjälk­lagen under golven på nedre botten. Avesta kommun, som ju äger gården, planerar sommarsäsong med dagligt öppethållande från och med början av juni. Gården har fri entré och varje lördagseftermiddag bjuds till kulturprogram i den sköna gröna trädgården.