Avesta Kommun söker entreprenör till Karlfeldtsgården

Se mer på Karlfeltdsgårdens facebooksida https://www.facebook.com/karlfeldtsgarden/