Karlfeldtsdagen 2019

Högtidstal av Karlfeldtsamfundets nye ordförande Odd Zschiedrich.
Utdelning av Avesta kommuns kulturpris Årets Fridolin.
Utdelning av Avesta kommuns Kulturstipendium.
Musikunderhållning: Anna Ihils med musiker.

Arrangör: Karlfeldtföreningen i Folkare och Kultur Avesta