Avesta kommuns bidningsstyrelse har beslutat att tilldela Marie-Louise Rabb kulturpriset Årets Fridolin 2019

Högtidstal av Karlfeldtsamfundets nye ordförande Odd Zschiedrich.
Utdelning av Avesta kommuns kulturpris Årets Fridolin.
Utdelning av Avesta kommuns Kulturstipendium.
Musikunderhållning: Anna Ihils med musiker.

Arrangör: Karlfeldtföreningen i Folkare och Kultur Avesta

Säsongens öppettider finns här

Varje söndag från och med den 23/6 till och med 25/8 ges en guidad tur på gården klockan 11. Fri entré

Möjlighet finns också för sällskap att boka en guidning, kontakta 0226-645175 eller kultur@avesta.se

Föreningens vårmöte hålls den 28 april i Krybo Församlingsgård klockan 15.00

”Genial och olycklig” - ett program i ord och ton om Gustaf Fröding
Rönnbystämmorna och Claes-Bertil Ytterberg

Årsmöte

Kaffe - Lotteri

Välomna!