På bilden saknas Anna Thomasson och Christer Rosenkvist. Ordföranden Karin Perers är fotograf.

Karlfeldtföreningens styrelse

Styrelsen 2021 består av:

Ordförande: Karin Perers, Mörtarbo
Vice ordförande: Christer Rosenqvist, Östanbyn
Sekreterare: Lars Östlund, Hedåker, och Christer Rosenqvist, Östanbyn
Kassör: Annelie Esselin, Hyttbäcken

Övriga ledamöter:
Inger Boman, Grytnäs
Lena Lönnqvist, Sjövik
Kerstin Sonnbäck Hagfeldt, Sonnboås
Klas Englund, Bäckeby
Lillebil Lundkvist, Moren

Suppleanter
Lars-Åke Everbrand, Hedemora
Anna Thomasson, Hyttbäcken
Sofie Broström, Krylbo
Olle Björklund, Grytnäs

Adjungerade:
Eva Forsberg Grytnäs gärde, Samordare för hantverkare
Anita Hård af Segerstad, Uppsala, Karlfeldtsamfundet

Revisorer:
Lennart Hedene, Avesta
Erik Bohlin, By

Revisorssuppleant:
Anders Svensson, Bergshyttan

Valberedning: 
Göran Edström, Avesta, sammankallande
Ragnhild Abrahamsson, Krylbo