2017 > 06

Avesta kommuns bildningsstyrelse beslutade 14 juni att utse Bo Hedman till Årets Fridolin 2017. Nomineringen kom från Karlfeldtföreningen och motiveringen är följande: 

Erik Axel Karlfeldts födelsedag firas den 20 juli med ett offentligt kulturprogram klockan 15.00 med högtidstal, musik och prisutdelning. Lars Östlund, lokalhistoriker och ledamot av Karlfeldtföreningens styrelse, håller högtidstalet som lyfter fram Karlfeldts mor Anna från Hyttbäcken. ”För mig var hon det käraste på jorden” är hans vackra rubrik.

Karlfeldtsgårdens Kulturverkstad kallar vi den nya mötesplatsen i Karlbo, i gårdens röda sommarhus. Där Erik Axel föddes, lekte och skrev sina första dikter samlas nu varje vecka både nyanlända och sedan länge bofasta avestabor. Onsdagsaftnarna blommar fram på temat Lyrik – musik – drama. Torsdagskvällarna har handens arbete i fokus, och skapandet sker i både textil och trä. 

Arkiv

Senaste nyheter