2019 > 04

Säsongens öppettider finns här

Varje söndag från och med den 23/6 till och med 25/8 ges en guidad tur på gården klockan 11. Fri entré

Möjlighet finns också för sällskap att boka en guidning, kontakta 0226-645175 eller kultur@avesta.se

Föreningens vårmöte hålls den 28 april i Krybo Församlingsgård klockan 15.00

”Genial och olycklig” - ett program i ord och ton om Gustaf Fröding
Rönnbystämmorna och Claes-Bertil Ytterberg

Årsmöte

Kaffe - Lotteri

Välomna!

Kommunen har installerat en nödugång med brandtrappa som både brandmyndigheten och länsantikvarien godkänt. Med det ges åter möjlighet att besöka rummen på övre våningen och att boka dem för möten och högtider.

Sommaren 2018 gav Anna Ihlis ut en skiva där hon tonsatt 10 av Erik Axel Karlfeldts dikter. "Avskedet 1864-2018"

I förordet till den skriver Anna bl.a att "Varje ljudbild är en upplevelse av Erik Axel Karlfeldts ord, omsatt till musik, min nutid och vår samtid"

Skivan har hyllats och konserterna har sålt slut, mötet mellan poeten och musikern Anna Ihlis visade sig vara en lyckoträff. Ur det som började som en sträv beundran växte ett väldigt personligt album fram, där poetens dikter fogas samman med aktuella händelser i Annas omgivning och liv. 

E.A Karlfeldt född 1864, mött och speglad av en kvinna i vår nutid och i en genre där han aldrig förr har blivit tonsatt.
Anna presenterar och framför sina kompositioner tillsammans med Anna Ahnlund & Hanna Enlöf. En trio skapad speciellt för livedelen av tonsättningarna. En sättning som skapar möjlighet till fantastisk stämsång och alternativ instrumentering

Karlfeldtsgården i Karlbo fick sin övervåning vid 1800-talets mitt. Den branta ogästvänliga trappan är ännu kvar. Ingen nödutgång finns.
Nu meddelar Räddningstjänsten att övervåningen endast får besökas om säkerhetsvakt finns på plats. Avesta kommun, som äger gården, kommer därför att engagera säkerhetsvakt vid bokade gruppbesök. Samtidigt inleds arbetet för att i samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet skapa en lösning med säker nödutgång via t.ex. en utvändig trappa.
Av säkerhetsskäl hålls övervåningen tillsvidare stängd för spontana besökare.

Arkiv

Senaste nyheter