Årets Fridolin 2004: Arne Eriksson

Arne Eriksson äger ett gediget intresse och engagemang för sin födelsebygd Folkarebygden och har särskilt inhämtat kunskaper om dess olika författare. Erik Axel Karlfeldts liv och diktning ligger honom varmt om hjärtat, och delar av Arne Erikssons fina boksamling om skalden finns idag permanent utställd på Karlfeldts-gården i Karlbo

Arne Eriksson är en av grundarna till Johan-Olov Sällskapet i Horndal och till den nationella
organisationen De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd, DELS.

I Karlfeldtsamfundet har Arne Eriksson under en följd av år verkat som klubb-mästare, och i
Karlfeldtföreningen i Folkare är han aktiv och engagerad styrelse-ledamot och värdefull länk till
samfundet. Gärna medverkar han med föredrag och vid ett flertal tillfällen har han varit ciceron på
Karlfeldtsturen.

Genom sitt rika kontaktnät lyckades Arne Eriksson för några år sedan till efter-världen rädda unikt
material från den Karlbobördige Kinamissionären Erik Folke.

I årsskriften Folkarebygden och andra publikationer har Arne Eriksson medverkat med välskrivna
artiklar bl.a. om Karlfeldts vänskap med Albert Engström och Gustaf Fröding.

Genom mångsidigt engagemang för att både lokalt och i nationella sammanhang förmedla
Folkarebygdens kultur och författargärningar – och, inte minst, för hängivna insatser för att
levandegöra Erik Axel Karlfeldts liv och diktning – anser vi Arne Eriksson vara en värdig mottagare av utmärkelsen Årets Fridolin 2004.

Arne Eriksson är född och uppvuxen i Krylbo. Idag bor han i Sollentuna och har sitt sommarviste i
Vansjö. Han började sin yrkesverksamma bana vid SJ och har därefter varit verksam vid bl.a.
Byggnadsstyrelsen och Svenska Bostäder.