Årets Fridolin 1990

Astrid Sperring

Astrid Sperring utses till mottagare av hedersutmärkelsen Årets Fridolin för 1990. Kulturnämnden har därmed velat markera sin stora uppskattning av Astrid Sperrings hängivna och framgångsrika arbete som ordförande och drivande kraft i Folkare konstförening. Under Astrids tid har konstföreningen haft en stark utveckling såväl ifråga om medlemsnumerär som i mångsidig inriktning. En imponerande satsning på utbildning i form av föreläsningar, kurser och studieresor bör i det sammanhanget särskilt nämnas, liksom den omfattande och ambitiösa utställnings-verksamheten, inte minst på Tolvmansgården sommartid.
Astrid Sperring har varit en "eldsjäl" som aldrig sparat sina krafter, självuppoffrande och idérik. Hon har därtil haft förmåga att entusiasmera andra, vilket inte minst behövs för att en ideell verksamhet skall bära rik frukt.