Årets Fridolin 2007: Bertil Jacobs

Med folkbildarens glöd för både sakkunskap och förmedling verkar Bertil Jacobs sedan mer än sextio år i Folkarebygden. Skönheten i naturen och människans uttryck i kulturen tolkar han finstämt – i fotografier, kåserier och föreläsningar.

Bertil Jacobs har genuint intresse och engagemang för Folkarebygden. I Karlfeldts spår har han många gånger vandrat genom bygden med vaken blick och känsla för djur, natur och kultur. Han är duktig fotograf och har gjort en rad bildserier som bland annat dokumenterar bebyggelse och liv i Folkare, Lapplands fjällvärd och fiskarbefolkningen i Åbolands skärgård.

Bertil Jacobs lust att dela med sig av kunskaper och erfarenheter kommer allmänheten till del genom hans stora engagemang i föreningsliv och studieförbund. Intresset för natur- och friluftsliv förde honom in i Folkare Naturskyddsförening, och han är en stor kännare av fauna och flora också utanför Folkarebygden.

Bertil Jacobs uttrycker sig talangfullt i skrift. Sedan många år är han uppskattad kåsör i Avesta Tidning, där hans pseudonym "Jacob Präntare" är bekant och uppskattad hos en stor
läsekrets.

Under senare år har Bertil Jacobs på eget initiativ sammanställt och utgivit sitt eget samlade material i skriften "Kulturgårdar i Folkare", där han i ord och bild presenterar unika och intressanta byggnader och miljöer i Folkarebygden och där Karlfeldtsgården och Hyttbäcken
ingår som självklara objekt.

Bertil Jacobs är född 1920 och uppvuxen på Resarö utanför Vaxholm. År 1940 kom han till Sjövik i Folkärna, där familjen då blev arrendator för folkhögskolans jordbruk. Bertil Jacobs stannade i bygden och påbörjade sedan sin yrkesverksamma bana vid SJ, där han under många år verkade som lokförare.