Årets Fridolin 2002: Birger Eriksson

Som kulturskribent och illustratör har Birger Eriksson under mer än femtio år tolkat Folkarebygdens rika kulturliv och förmedlat kunskap om det till en bred allmänhet.

Erik Axel Karlfeldt, Victor Axelson och Carl Jularbo är tre namnkunniga konstnärliga utövare
som Birger Eriksson ofta återkommer till i artiklar på tidningars kultursidor och i skrifter. Ofta ger hans speglingar nya eller mindre kända perspektiv på stora konstnärsgärningar. Ofta lyfter han fram även mindre kända kulturpersonligheter och bidrar med roliga, överraskande infallsvinklar på kulturlivet. Birger Eriksson skriver med kärlek och med en kritisk glimt i ögat.

Birger Erikssons berättelser och bilder spänner över vida kulturfält. Han skildrar litteratur,
bildkonst och musik och därtill kulturarv i form av både landsbygdsbyars form och historia och järnhante-ringens olika steg genom seklen. Han är en mångkunnig och engagerad kultur-förmedlare med stor betydelse som ambassadör för Avesta och Folkarebygden.

Med inspiration från Verner Molins målningar har Birger Eriksson gestaltat mörksuggan – en
grafiskt tydlig symbol för det goda, vaksamma mörkret och en dalasouvenir av betydelse som
komplement till den färgrika, blommande dalahästen. Birger Eriksson har också sedan Avesta
kommuns kulturpris introducerades formgivit diplomen till Årets Fridolin, ett unikt diplom till varje mottagare.

För en enastående insats som kulturens tolkare och förmedlare anser vi Birger Eriksson vara värdig mottagare av utmärkelsen Årets Fridolin.