Årets Fridolin 1994

Björn Abrahamsson

 "Björn Abrahamsson har under lång tid varit en ovärderlig kraft att lita till i många musikaliska sammanhang. Björn äger en ovanlig kombination av musikaliskt kunnande som innefattar
ljudteknik,  bred musikalltet,  instrumentskickllghet och känsla för musikallskt-scenlska arrangemang. Otaliga är de framträdanden av olika sångartister där Björn har stöttat genom känsligt men auktoritativt ackompagnemang. Det har gällt alltifrån revy och kabaré till vis- och romanskonserter.

Inom Bergslagsteatern har Björn varit en stöttepelare Ifråga ora all musikalisk produktion - senast vid uppförandet av Krylbosmällen. Kvällarna i Stadshusparken,  trivselkvällarna i Folkets Park, program på Karlfeldtsgården, musikprogram i kyrkor är andra exempel där Björns medverkan har haft stor betydelse.

Björn har dessutom i mycket stor utsträckning engagerat sig av idealitet och med ett aldrig sviktande intresse för musik i alla former och för de människor som utövar den. Att lita till Björn har blivit ett mycket vanligt förhållningssätt.

Med stark erkänsla för detta vill Avesta kommuns utbildnings styrelse utse Björn Abrahamsson till "Arets Fridolin" för 1994".