Årets Fridolin 2013: Britt-Marie Nord

I kraftfältet mellan det lokala och det globala verkar Britt-Marie Nord i en gärning med klang
från Karlfeldts lyriska tolkningar av folkliga danser, dräkter och traditioner.

Med gedigna kunskaper om – och innerlig känsla för – den folkliga kulturens betydelse för
människans identitet och hemhörighet har Britt-Marie Nord i årtionden lyft fram folkdräkter,
folkdans, hemslöjd och lokal historia. Insiktsfullt ger hon folkkulturen även internationell
innebörd.

Sedan ungdomstiden är Britt-Marie Nord ledande inom By Folkdanslag och hon inspirerar
ständigt nya både unga och vuxna att mötas i folkdans. För Britt-Marie är dansens turer, historia och gemenskap delar av samma helhet, där glädjen, samhörigheten och den enskilda människans växande är bärande. Genom By Folkdanslag har hundratals barn gjort sina första framträdanden för publik, fått sitt mod bekräftat och stärkts i sin självkänsla.

Britt-Marie Nord tillhör de främsta inom folkdräktssömnad och har som ledare i studiecirklar
stimulerat hundratals personer att sy sockendräkter och lära sig om dräktskick och dräkters
historia. Hon är varmt engagerad för textila arbeten i vidare bemärkelse än hemslöjd och har
bland annat varit med i formgivning och sömnad av dräkter till Horndalsrevyn. Hon har också
dokumenterat folkliga seder som den lokala traditionen med lysningsuppvaktning genom
kryckeståt.

För Britt-Marie Nord är hembygdens särart en språngbräda till internationell kontakt, dialog
och förståelse. Den, som känner sig själv väl, behöver inte vara rädd att blåsas omkull av andra, tycks vara hennes filosofi. Där ord inte räcker till, kan bygdedräkter och lokala dansturer skapa spännande kontakt och kommunikation. Hon är eldsjäl bakom By Folkdanslags ambitiösa och återkommande internationella utbyte med folkdanslag runt om i Europa – ett samarbete som nu har pågått i fyrtio år. Före järnridåns fall hade utbytet även betydelse för östeuropeiska medmänniskors inblick i ett demokratiskt samhälle.

Britt-Marie Nord är född 1939 i By socken och alltjämt verksam där. Hon är en värdig
mottagare av utmärkelsen Årets Fridolin.