Årets Fridolin 1996

Ebbe König

"Under mer än ett halvsekel har Ebbe König verkat för ett vitalt kulturliv i Avesta och Folkare.

Ebbe König har sökt nya vägar att väcka de många människornas intresse för musik. Han är initiativtagare till den kommunala musikskolani Avesta, och genom skolbarnens musikutövande har musiken fått en central plats i tusentals hem. Genom lokalt förankrad kör- och  orkesterverksamhet har konsertutbudet i Avesta fått kontinuitet och publiken har breddats.

Som musiker medverkar Ebba König till minnesvärda möten mellan musik och Karlfeldts lyrik, bl. a.  dikten Vinterorgel. Ebbe Könlgs komposition "Hembygdens sång" till text av R.F. Gawort levandegör Folkarebygden.

Ebbe König är en idérik och inspirerande kulturpersonlighet, som på ett ödmjukt sått låter sina verk tala".