Årets Fridolin 1989

Emil Bleckert

Emil Bleckert har ägnat ett helt liv åt ideelt arbete i folkrörelsernas anda. Han representerar det bästa av allt det som folkrörelserna i Sverrige stod för under sina glansår, nykterhet, fostran till demokrati och frivilligt bildningsarbete. Detta har för Emil Bleckerts del tagit sig uttryck i långvarit arbete i ledningen för Godtemplarorden i Krylbo. Han var också under många år ordförande i Folkarebygdens Teaterförening, i denna egenskap också ledamot av Föreningarnas Programråd. Emil Bleckert svarade också för biografrörelsen i Krylbo och tillförsäkrade därmed Krylbopubliken ett regelbundet utbud av god film. Till allt annat har Emil Bleckert därjämte självklart axlat betydelsfulla kommunala uppdrag, bl.a. på skolans område.