Årets Fridolin 1987

Erik Ahlberg

Erik Ahlberg är av Karlfeldtföreningen och Avesta kulturnämnd utsedd till årets Fridolin. Denna hedersutmärkelse har tilldelats Erik Ahlberg för hans långa och oförtröttliga verksamhet som Folkarebygdens store dokumentatör, framföralt inom fotograferingens område. Hans stora hembygdskännedom ha han flitigt och generöst låtit många få ta del av inom skola och föreningsliv. Som ciceron under åtskilliga Karlfeldtsturer har han dessutom i eminent grad gjort sig förtjänt av utmärkelsen årets Fridolin