Årets Fridolin 2000: Eva Engdahl Tegestam

Som pianist och pedagog medverkar Eva Engdahl till att göra kulturlivet i Folkare rikt och levande.

I Eva Engdahls mångsidiga repertoar finns ett stort utrymme för Erik Axel Karlfeldt. Eva Engdahl lyfter fram Karlfeldts poesi genom egna och andras tonsättningar, och hon har även komponerat en hyllning till Karlfeldtsminnena genom sin Visa till Tolvmansgården. Med entusiasm engagerar hon sig för kulturprogrammen både vid Karlfeldtsgården och på andra håll runt om i Folkarebygden.

Eva Engdahls arbete som musiklärare har inspirerat många unga människor att fortsätta studera sång och musik. Hennes arbetssätt, att göra många delaktiga i musik- och sångutövande, har också fört in musiken som vital kraft i vardagen för långt fler. Även nu, sedan hon lämnat sin tjänst som musiklärare, fortsätter pedagogen Eva Engdahl att visa ständigt nya ungdomar vägen in i musikens värld.

För mångårig insats i kulturens tjänst anser vi Eva Engdahl vara en värdig mottagare av utmärkelsen Årets Fridolin.