Årets Fridolin 1993

Folkärna Hembygdsförening in corpore

Årets Fridolinpris
Varje somnar skall beslut fattas om Fridolinpriset, vilket skall ses som belöning för en berömvärd insats inom kulturområdet i Karlfeldts anda.

Karlfeldtsföreningen har lämnat förslag till pristagare 1993.

Utbildningsstyrelsen beslutar enhälligt
att      årets Fridolinpris skall gå till Folkärna Hembygdsförening.