Årets Fridolin 2011: Gösta Berglund

Likt Karlfeldts diktargestalt Fridolin har Gösta Berglund vandrat från Folkärnas väna jordbruksbygd till akademiskt lärda kretsar vid Uppsala universitet. Med sig från unga år i Folkarebygden har han stark identifikation med Karlfeldts lyriska värld och en unik förmåga att
förmedla Karlfeldts dikter och sammanhang. Få har som Gösta Berglund varit Karlfeldts och Folkarebygdens ambassadör i vida kretsar, runt om i hela Sverige.

Gösta Berglunds presentationer av Karlfeldt sker i författarens anda – på en och samma gång avgjort och målande. Han läser dikterna på Karlfeldts eget sätt – tvärhugget och kärvt, alls inte romantiserande, och med den intonation som kännetecknar dalabygden som också är Bergslagen.

Gösta Berglund är född 1930 i Malung och tillbringade unga år i Folkärna där fadern var kyrkoherde. Han blev professor i pedagogik vid Uppsala universitet och intresserade sig inte minst för människans mentala växande med forskningsmedverkan på en rad olika fält; värdet av kvinnors utbildning, relationen praktiskt och teoretiskt kunnande, trafikpedagogik, pedagogikens terapeutiska funktion och olika behandlingsformers effekt för drogmissbrukares väg till god hälsa och livskvalitet.

Karlfeldt har funnits i Gösta Berglunds akademiska värld och än mer i hans folkbildande gärning, med djup förankring i Dalarnas kulturhistoria och litteratur. I hela sitt vuxna liv har han passionerat förmedlat Karlfeldts dikter och speglat den tid och de grundvärden som Karlfeldt var delaktig i. Hans muntliga berättande och deklamationer är i sig en kulturart värd att lyfta fram. I ett stort antal initierade föredrag har han trollbundit  åhörare också i Folkarebygden. Under en rad år tillhörde han styrelsen för det nationella litterära sällskapet Karlfeldtsamfundet och som dess
ordförande tog han initiativ till den kommenterade och mycket uppskattade nyutgåvan med Karlfeldts samlade dikter.

Gösta Berglund är som Karlfeldts Fridolin också en spelman. Han spelar fiol och även såg – hans framträdanden på fogsvans från stålverket i Sandviken är virtuost vackra.

Med en strof ur Karlfeldts dikt ”En gammal rocksvarvare” har Gösta Berglund belyst den kunskap som förmedlas i vardagens arbete:

Stråken Du ärvt, men i boden vid porten
stod ett annat, dyrare arv.
Vida berömd var den verkstad i orten
där din fader skötte sin svarv.
När hans fot blev tung,
gav du, stark och ung,
liv åt hjulets tröttnande varv.