Årets Fridolin 2008: Inger M Eriksson

Med förankring i kulturarv och traditioner har Inger M Eriksson under årtionden tagit nya initiativ som förnyar och utvecklar kulturliv och lokalsamhälle i By i Avesta kommun. Sedan tjugofem år är hon ordförande i By sockengille och verkar där i författaren Carl Larssons anda för att levandegöra och gestalta bonde- och bergslagshistoria. Under hennes ledning har hembygdsgården blivit en vital mötesplats även för samtidens kultur. Där sker också intressanta litterära möten mellan verk av bland andra Karlfeldt och Carl Larsson i By. I närheten finns Näs, där den unge Karlfeldt på 1890-talet var informator – en plats och tid som han lyriskt skildrar.

Inger M Eriksson är eldsjäl i lokalt utvecklingsarbete, både i sin egen hembygd och i omvärlden. 1995 tog hon initiativ till By utvecklingsgrupp, som sedan i sin tur har satt i gång en rad kultur- och turismverksamheter av stor betydelse för bybor och tusentals tillresande besökare. Strax därefter engagerade hon sig för landsbygdsutveckling i hela nedre Dalälvsområdet, och hon är fortfarande en drivande kraft inom det nätverk som med EU:s ord benämns Leader.

Inger M Eriksson är en idérik och djärv person, som inte räds debatt och som samtidigt förmår att samla och motivera många människor till gemensamt arbete för människans och bygdens utveckling. Hon är en nydanare och en inspirerande förebild i arbetet för levande lokalt kulturliv.