Årets Fridolin 2010: K Sune Larsson

Med forskarens metodiska nyfikenhet har K Sune Larsson bit för bit utforskat delar av
Folkarebygdens historia. Bergslagens klassiska klangbotten av järnhantering och bondeliv genljuder genom hans verk på nya sätt. I K Sune Larssons skildringar träder kvinnor fram lika självklart som de tidigare mer omskrivna bergsmännen, smederna och bondpojkarna. Hans arbete har resulterat i en rad värdefulla böcker, föredrag och artiklar som stärker människors kunskap och inspirerar andra att söka sina egna rottrådar.

Med avstamp från avgörande skeenden i Sverige och Europa vänder K Sune Larsson blicken till Folkarebygden, som blir föremål för initierade granskningar. Genom idoga arkivstudier låter han individers och familjers historia belysa epoker med stora samhällsförändringar. Han ger inblick i hur vardagsliv och arbete gestaltade sig för människor i tidigare generationer. Hans kunskapsrika och målande berättelser tillför också perspektiv på nutiden och dess samhällsförändringar.

K Sune Larsson är född 1931 på ett hemman i Norrbyn i By socken som son till Klas Larsson och Mina, född Jäderholm. Han lämnade hembygden för fortsatta studier, blev legitimerad tandläkare 1955 och verkade i bland annat Emden i Tyskland och Genève i Schweiz. Sin yrkesverksamma bana avslutade Larsson som professor i odontologisk toxikologi (läran om tänder och de gifter som förknippas med tandläkarbehandling) vid Huddinge sjukhus.

Genom alla år har K Sune Larsson behållit sin förankring i Folkarebygden. Han har sitt sommarviste Lövbacken i Rosse i By och deltar flitigt i bygdens kulturliv.