Årets Fridolin 2001: Kerstin Sonnbäck-Hagfeldt

Kerstin Sonnbäck är en av landets främsta sångerskor och musikpedagoger inom folkmusik.

Kerstin Sonnbäcks arbetsfält sträcker sig över hela den svenska musiktraditionen. Framgångsrikt tolkar hon klassiska kompositioner, lyriska visor, jazz och folkmusik.

Som ett utropstecken till vägledning och inspiration, både lokalt och nationellt, lyser Kerstin
Sonnbäcks arbete inom folkmusiken. Hon dokumenterar vallvisor och andra folkliga visor och räddar därmed ovärderliga skatter av texter och melodier till framtiden. Hon komponerar egna melodier i folkton och förenar originalitet med lyhördhet gentemot svensk musiktradition. Hon organiserar, entusiasmerar och dirigerar körer. Hon berättar, föreläser och skriver. Hela hennes arbete bärs av stor sakkunskap, glädje och folkbildarglöd.

Kerstin Sonnbäck är uppvuxen på Karlfeldts groningsgrund, och Karlfeldts lyrik är ständigt
närvarande i hennes arbete. Både genom egna kompositioner och genom att sjunga och deklamera gör hon Karlfeldts dikter levande och tillgängliga för vår tids unga människor.

Kerstin Sonnbäcks arbete är – i flera bemärkelser – gränslöst. Intresset för folklig musik för henne till ursprungsbefolkningars musik även i andra länder och världsdelar. Kerstins eget arbete med kulning och körer gör att hon engageras för att representera Sverige i internationella sammanhang.

Kerstin Sonnbäck är ett positivt ansikte utåt för Folkarebygden och en betydelsefull ambassadör för Avesta kommun.