Årests Fridolin 2014: Lars Åke Everbrand

Med idérikedom och kreativitet som vida sträcker sig bortom också högt ställda förväntningar på
en offentligt anställd tjänsteman har Lars Åke Everbrand verkat som kulturchef i Avesta kommun. Ännu ung och ändå med erfarenhet av ett internationellt intressant evenemang – Falu Folkmusik Festival – steg han in på Folkarebygdens kulturella arena. Året var 1986. Två år tidigare hade Karlfeldtsgården kommit i kommunal ägo. Samma år övertog kommunen det anrika industriområdet på älvbrinken och fick – utöver ytor och byggnader med förutsättningar för nya moderna arbetsplatser – ett kulturhistoriskt industriminne att förvalta, järnverket från den storskaliga industrialismens entré. Det var slumrande skatter som under Lars Åke Everbrands
ledning kom att väckas till nytt liv och bli besöksmål med internationell lyskraft.

Lars Åke Everbrand har en förunderlig förmåga att förena förankringen i historiska kunskaper
med nya tankar och djärva initiativ som är omtumlande i samtid och bärkraftiga för framtid.
Avesta gamla järnverks omvandling från förfall till fascinerande konsthall för Avesta Art var för
tjugo år sedan banbrytande i arbetet med Sveriges och västvärldens industrihistoriska kulturarv.
Avesta Art blev en förebild som industriminnesforskare lyfter fram i internationella samman-
hang. Där järnet vitglödande rann, tillför konsten nu ny hetta. För Avesta blev Avesta Art vägvisare till konstnärliga tolkningar också av industriarbetets metoder, möda och värdighet och en magnet med tydlig betydelse för besöksnäringen. Avesta Art gav uppmärksamhet och självförtroende som inspirerade avestaborna till en ny syn på sin orts möjligheter.

Även Karlfeldtsgården har under Lars Åke Everbrands ledning återkommande fått internationella besök.

Buren av fridolinska folkbildningsideal – att nå fram till och beröra människor i olika grupper –
har Lars Åke Everbrand hängivet engagerat sig också för folkbibliotek, filmvisningar, lokal-
historia, kulturföreningar, studieförbund, nordiskt samarbete och allmänna samlingslokaler.

Det är ett okonventionellt beslut att ge kulturpriset till en person som har verkat på kommunens
eget uppdrag. 2014 råder ingen tvekan. Lars Åke Everbrand har under 28 år uträttat ofattbart
mycket för kulturens utveckling i Avesta och Folkarebygden. Hans gärning som kulturchef i en
liten nordisk kommun är enastående.

Lars Åke Everbrand är född 1947 i Hedemora och bosatt där.