Årets Fridolin 2006: Lars Hjertner

Lars Hjertner är skådespelaren och spelmannen som likt Fridolin rör sig mellan allmogekultur och klassiska sköna konstarter. Med professionalitet och karisma verkar han sedan årtionden på både nationella estrader och små scener med stor betydelse i sina lokala sammanhang. Lars Hjertner, som är född och uppvuxen i Horndal, har sin egen klangbotten i Dalarnas bonde- och  brukskulturer och återvänder gärna till dess sceniska uttryck.

Lars Hjertner är utbildad bl.a. vid Calle Flygares teaterskola. Sedan 1988 har han varje sommar gestaltat Himlaspelets Mats Ersson. Han har gästspelat för Riksteatern och på Oscarsteatern i Stockholm. Sedan femton år verkar han vid regional teaterinstitution i Västsverige, först Skaraborgsteatern, nu Göteborgsoperan, där han framträder i allt från enmansföreställningar till storslagna uppsättningar av modern teater och musikal.

Karlfeldts lyrik är ett levande tema i Lars Hjertners gärning. Han deklamerar och iscensätter Karlfeldtdikter på djupt personligt och nydanande sätt. Oförglömlig är hans tolkning av Den misskände spelmannen. Genom Lars Hjertner görs Karlfeldts dikter levande för ständigt ny publik i hela landet.

Åren 1979-1987 svarade Lars Hjertner för bärande roller i den lokala Horndalsrevyn, där han sedan i slutet av 1990-talet åter trädde tiljorna. Han intresserar sig för Horndalssonen Johan Olov Johansson och har bl.a. turnerat med föreställningen Änglaknäpp.

Lars Hjertner är i hela sin gärning en Fridolin – en strålande skådespelare och en lysande ambassadör för Avesta.