Årets Fridolin 1995

Lennart Hedene

"Lennart Hedene är Karlfeldtkännaren och entusiasten, som - med en från hjärtat kommen glöd - har gjort en pionjårgäming i Karlfeldtföreningen i Folkare. Lennart Hedene var 1986 med och bildade Karlfeldtföreningen i Folkare och valdes till föreningens förste ordförande,  en roll som han kom att behålla under tio verksamhetsår.

Genom Lennart Hedene har Erik Axel Karlfeldts lyrik gjorts levande och tillgänglig för ständigt fler människor i Folkarebygden. Karlfeldtföreningen i Folkare har bidragit till att ge Karlfeldtsgården ett rikt innehåll genom förnämliga kulturprogram och utställningar. Lennart Hedene har trätt fram både som tolkaren som tydliggör Karlfeldts lyrik och som pedagogen som förmedlar kunskap om Karlfeldt och Karlfeldtminnena. Elegant har Lennart Hedene stått i ledningen för somrarnas Karlfeldtsdagar,   oförtröttligt har han tagit initiativ till vintrarnas temaaftnar kring Karlfeldt. En nu hundraårig diktargärning har gjorts aktuell och angelägen för vår tids människor.

För denna idoga gärning vill Avesta kommuns bildningsstyrelse visa sin stora uppskattning genom att utse Lennart Hedene till "Årets Fridolin" 1995. "