Årets Fridolin 2012: Margareta Söderberg och Claes von Rettig

Där svarta mumlande skogar öppnar sig i förklarat ljus av skira slåtterängar och glittrande
vatten har Margareta Söderberg och Claes von Rettig skapat ett kulturellt centrum med
internationell räckvidd. Med kraft och klang från sina egna konstnärliga uttryck i sång, bild,
poesi och prosa trotsar de rädslor, omöjligheter och avstånd. Sedan mer än tjugofem år är
Konnsjögården en mötesplats för all världens musik, lyrik, rytm, dans, folkkonst och
demokratisträvanden. Med höga konstnärliga ambitioner skapar de gränsöverskridande
dialog mellan konstarter, tidsåldrar, världsdelar och människor. I centrum för allt ställer de
den enskilda människan – hennes unikum, möjligheter att växa, rätt att göra sin röst hörd och
utsikt till en bättre värld.

Margareta Söderberg är född 1937, vissångerska och bildkonstnär. Hennes repertoar
sträcker sig från medeltida ballader via folkliga visor, skillingtryck, teatermusik, sånger med
förankring i 1970-talets progg- och alternativrörelse till världsmusikens karaktärsstarka
melodier. Ursprungligen är Margareta Söderberg utbildad vid Konstfack och på senare år har
hennes bildskapande resulterat i flera uppskattade utställningar.

Claes von Rettig är född 1931, författare, dramatiker, regissör och teaterkritiker. Han skriver
poesi, prosa, teaterpjäser och folkliga spel om orter och bygder i utsatthet och förändring.
Spelet ”Bergslagskantaten” och boken ”Ljuset föds ur mörkret” är två av många
uppmärksammade verk.

Likt Karlfeldts diktargestalt Fridolin rör sig Margareta Söderberg och Claes von Rettig mellan
blommande folkkultur och professionellt buren verksamhet. I en annan tid, till det yttre så olik
Karlfeldts, iakttar, granskar och kommenterar de vår samtids nya skiften. Gemensamma
nämnare med Karlfeldt träder fram inte minst i obändigt försvar av människors likavärde och i
lyriska tolkningar av den natur som är själva grunden för människans liv och verksamhet.

Margareta Söderberg och Claes von Rettig är ett oskiljaktigt konstnärspar som med
osannolika kulturinitiativ har placerat Avesta på helt nya kartor. Deras egna unika verk inom
musik, bildkonst och litteratur, deras kulturgård vid Konnsjön, deras tidskrift och kulturpris
Vildrosen och den mångskiftande Vildrosfestivalen med konserter, teater, dans, pedagogiska
workshops och samhällsseminarier är kulturföreteelser som skakar om och väcker respekt.