Årets Fridolin 2019

Karlfeldtföreningen i Folkare nominerar Marie-Louise Rabb till Årets Fridolin 2019.
Vår motivering är denna:

Här dansar Fridolin,
han är full av minnenas vin.
Här hugsvalades far och farfar en gång
av den surrande bondviolin...
     Ur Sång efter skördeanden

Dansen kring den gröna stången,
spelet, bergets ekon, sången,
med i dina ögon bär du...
     Ur Blommande rönn

Då tändes glans i ögon, då stiger glöd på kind,
och ungmöbarmar spännas käckt mot daggig skymningsvind.
    Ur Spelmansvisor


Det dansas i Karlfeldts dikter – i hagar, på äng, i logar och vid vägskäl. Den folkliga dansen, till
spelmanstoner på fiol, tar plats i Nobelprisbelönt lyrik. Traditionen lever vidare och utvecklas
under ledning av Årets Fridolin.

Med aldrig svikande entusiasm har Marie-Louise Rabb sedan 1982 varit dansledare i Avesta
Folkdansgille. Gediget förankrad i folkkonstens breda danshistoria både värnar och vidare-
utvecklar Marie-Louise folkdansen. Hon är Avesta Folkdansgilles konstnärliga ledare som
ständigt förfinar den sägenomspunna – och alltför sällan framlyfta – konstarten.

Marie-Louise Rabbs register är mycket brett. Danserna spänner från riktigt gamla polskor och
långdanser till helt nykomponerade danser, i folklig tradition. Oräkneliga är de dansprogram för
framträdanden som Marie-Louise har kreerat och med gillets dansare övat in. Med säker hand
skapar hon, buren av de förutsättningar som dansarna, publikens olika förväntningar och lokal-
historien ger.

Karlfeldts lyrik har tolkats i nykomponerade danser till äldre och nyare tonsättningar. Med
inspiration från Karl-Erik Forsslunds verk ”Med Dalälven från källorna till havet” har danser från
socknar där älven flyter fram fått ny aktualitet. Ett program med danser till kända julvisor gav
både folkdansen och julmusiken nya dimensioner. Därtill är midsommaraftonen, midsommar-
dagen och på senare år även Nationaldagen varje år vikta för framträdanden med Avesta
Folkdansgille.

Under Marie-Louise Rabbs ledning har folkdansen från södra Dalarna tagit nya steg ut i
världen, genom utbyte med dansgillen i andra länder och deltagande i europeiska folkdans-
festivaler. De internationella gästspelen ställer höga krav på såväl dansare som deras ledare
och instruktör.

Med ära och framgång fyller Marie-Louise Rabb sin roll som folkdansens virtuos på de mest
skiftande grästun och scener.

Marie-Louise Rabb är född 1961 i Bengtsbo, Grytnäs, och alltjämt bosatt där.