Årets Fridolin 1999: Nelly Östlund

Nelly Östlund är en framstående spelman som bär folkmusikens traditioner och bidrar till att ge folkmusiken en plats i det moderna samhället.

Sedan mer än femtio år verkar Nelly Östlund som spelman i Folkarebygden. Hon har gjort en helt unik insats för att lyfta fram och levandegöra södra Dalarnas egen spelmansmusik. På ett ödmjukt och samtidigt bestämt sätt förmedlar hon folkmusikens särart, själ och rytm till nya generationer av fiolspelare och åhörare. Med kulturarvet som inspirationskälla gör hon också egna kompositioner, nu senast en prisbelönt polska.

Nelly Östlunds betydelse för samtida svensk folkmusik är stor. Redan 1950 blev hon riksspelman. År 1991 belönades hon med Zorns guldmärke, och hon är den enda kvinnliga spelmannen i Sverige som har tilldelats denna förnämliga utmärkelse.

Karlfeldts Fridolin spelade på sin fiol. Nelly Östlund vore en värdig, stråkförande Fridolin.