Årets Fridolin 2018: Nils-Erik Nilsson

Den unge Erik Axel Karlfeldt gick gärna långa promenader för sig själv i skogarna och filosoferade. I hans dikter är skogarna starkt närvarande. Skog är sedan ungdomen även Nils-Erik Nilssons passion och kraftkälla. Han är jägmästare, professor i skogstaxering vid Skogshögskolan, hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet och sedan 1966 ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Nils-Erik Nilsson föddes i Norrköping 1928. Sedan nära trettio år är den gamla bondgården Ettjers i Bäsinge i södra Folkärna hans hem.

I Folkarebygden är Nils-Erik Nilsson främst känd som folkbildare och kulturpersonlighet. Lågmält och med de största av kunskaper gör han som Karlfeldts Fridolin; ”talar med bönder på böndernas sätt men med lärde män på latin”. När deltagare i exkursioner frågar om trädarter, svarar ciceronen Nils-Erik alltid först med det vetenskapliga namnet, därefter med det svenska och en pedagogisk utläggning om det aktuella trädets unika karaktärsdrag.

Som bofast i Folkarebygden engagerade sig Nils-Erik Nilsson i IOGT-NTO-föreningen i Bergshyttan, där han under många år tjänstgjorde som ordförande. Under hans ledning blommade den allmänna samlingslokalen i Bergshyttan fram till ett levande kulturhus med både professionella gästspel och en rik, varierande lokal kulturverksamhet. Föreläsningar, teaterföreställningar, slöjdaktiviteter, studiecirklar, årstidsfester och mycket annat genomförs, skimrande som pärlor på rad. Cirklarna om svenska landskap följs av studieresor med besök på ort och ställe. I årtionden har IOGT-NTO-föreningen också medverkat med kulturprogram på Karlfeldtsgården i Karlbo.

Nils-Erik Nilsson och Bergshyttans IOGT-NTO-förening var först av alla att engagera nyanlända
invandrare och flyktingar i program på Karlfeldtsgården i Karlbo. År för år har programmen fått nya teman och skapat förutsättningar för betydelsefulla kulturmöten till gagn för förståelse och integration. Nils-Erik Nilsson har också initierat skapardagar med rubrik ”Våga pröva!”, där besökarna på Karlfeldtsgården välkomnas att skära och måla egna dalahästar, binda böcker, måla kurbits, sjunga barnvisor eller som 2011 pröva den då nylanserade digitala läsplattan.

Nils-Erik Nilsson är ledare för lokala skrivarcirklar och uppmuntrar skrivande i olika form, såväl prosa som traditionell vers och japansk haiku. Genom åren har han sammanställt och redigerat flera böcker, utgivna av IOGT-NTOs skrivarcirkel. Här har flera tidigare Fridoliner beretts plats, så även Erik Axel Karlfeldt genom en artikel om hans tid som bibliotekarie vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. I detta vetenskapliga samfund möts skaldens och Nils-Eriks vägar. Karlfeldt – bibliotekarien. Nils-Erik Nilsson – ledamoten, idag den äldste i tjänst. I skogliga sammanhang är Nils-Erik Nilsson redan i sin levnad en legend.

Nils-Erik Nilsson är idérik, ständigt aktiv och kunskapstörstande. Han är ung i tanken och nydanande i sin kulturgärning. Han är därmed en värdig person att koras till Årets Fridolin.