Årets Fridolin 2009: Per-Erik Petterson

Sedan mer än femtio år verkar Per-Erik Pettersson i bildningens och kulturens tjänst i
Folkarebygden, tillika Avesta kommun.

Med folkskolelärarens breda bas brinner Per-Erik Pettersson för Dalarnas och Bergslagens historia och kultur. Kunskap, nyfikenhet och bildningssträvan bär hans mångsidiga arbete för att lyfta fram och levandegöra människors liv och verksamhet i bruksmiljöer och bondbyar, inte minst i staden Avesta, stationssamhället Krylbo och socknarna Grytnäs, Folkärna och By. Ämnena är många – allt från arbetets historia till byggnaders arkitektur.

Per-Erik Pettersson är en lokalhistoriker som väcker respekt och beundran. Metodiskt söker han fakta, sakligt förmedlar han dem i artiklar, föreläsningar och guidade turer. I hans berättande finns en poetisk ådra som gör historien livfull och lockar till läsning och lyssnande. Han har förmåga att upptäcka, uppmärksamma och analysera detaljer i det gamla och till synes bekanta – att se sådant som andra inte noterar eller reflekterar över. Han har medverkat i flera böcker om Folkarebygden, skrivit artiklar och kåserier i lokalpressen och hållit ett stort antal uppskattade och initierade föredrag i föreningsliv och för gästande turister. Han är en av initiativtagarna till Avesta guideförening och leder själv gärna både guidade stadsvandringar och längre rundturer i buss.

Per-Erik Pettersson har fler strängar på sin lyra. Han samlar människor till studiecirklar för att
gemensamt dokumentera 1900-talets arbets- och vardagsliv med värdefulla resultat för historieskrivningen som ständigt måste fortgå. Han guidar i Avesta Art och visar samtidskonst i samspel med ett gammalt järnverks starka minnen och miljöer. Han spelar nyckelharpa och komponerar i folklig tradition. Han orienterar och organiserar.

Per-Erik Pettersson, Avesta, är född 1936 och uppvuxen i Västmanland. Under sitt yrkesverksamma liv har han varit folkskollärare och rektor vid Skogsbo skola samt under några år landstingsråd för kulturfrågor i Dalarna.