Årets Fridolin 1991

Ann-Mari och Sven Perers

Ann-Mari och Sven Perers har tillsammans och var för sig utfört en kulturgärning av mångsidigt slag. Den har manifesterat sig i såväl en stark känsla för och kunskap om Folkarebygden och det lokalt förankrade kulturlivet som ett genuint allmänt kulturintresse, något som lett till ideellt uppoffrande arbete i föreningar och till många olika förtroendeuppdrag. Bl.a. har båda makarna Perers engagerat sig för Karlfeldtsgårdens bestånd och tillgänglighet för allmänheten liksom för Karlfeltdsminnets bevarande i hembygden, Sven Perers som ordförande i Stiftelsen Tolvmansgården och styrelseledamot i Karlfeldtssamfundet och Ann-Mari som sekreterare i lokala Karlfeldtföreningen. Alla övriga liknade uppdrag ej att förglömma.
Med sina omfattande kunskaper om Folkarebygden, sina många åtaganden och sitt vidsynta kulturengaemang utgör Ann-Mari och Sven Perers en stor tillgång. Detta har kulturnämnden velat markera genom att tilldela makara Perer Årest Fridolin-utmärkelse.