Årets Fridolin 1992

Ragnar Götdahl

"Ragnar Götdahl har med sina Folkareprofiler skapat ett litterärt porträttgalleri av stort intresse och lyskraft. Där framträder i helfigur starka och ovanliga personligheter som gjort betydande insatser inom skilda områden, kommunalpolitik, näringsliv, kulturliv m m eller blott och bart blivit folkkära original. Dessa porträtt har Ragnar Götdahl ursprungligen låtit publicera i Avesta Tidning.
Därefter har emellertid Ragnar Götdahl med sponsrade medel och delvis på egen bekostnad låtit trycka "Profilerna" i en särskild bokutgåva och donerat intäkterna av bokförsäljningen till Avesta kulturnämnd för att möjliggöra att Avestas fotoarkiv kan sorteras upp, registreras  och göras tillgängligt. Denna insats betraktar Avesta kulturnämnd som så värdefull att man vill tacka med att utnämna Ragnar Götdahl till Årets Fridolin 1992".