Årets Fridolin 2020

Anna Risberg och Helene Thunberg

Till Årets Fridoliner 2020 nominerar Karlfeldtföreningen i Folkare sångarna, musikerna och
körledarna Anna Risberg, Grytnäs, och Heléne Thunberg, Folkärna.

I Karlfeldts dikter är sången starkt närvarande. ”Jag är en sjungande röst”, skriver Erik Axel själv.
Dikternas egen sång sjunger i rytm, rim, vokalers klang och versmåtts variation. Många dikter har
därtill fått ännu ett tonspråk genom tonsättningar av kompositörer i olika genrer och generationer.

”Nu fångar jag toner ur sommar och höst och ger dem visans lekande röst”, skriver Karlfeldt i portaldikten som berättar om hans uppbrott från Folkarebygden. Årets Fridoliner har valt Folkarebygden som sin arena för att kunnigt, djärvt, mångsidigt och inkluderande förvalta och förnya sången. Ofta verkar de som duo.

Anna Risberg är utbildad musiklärare och körpedagog, vidareutbildad inom musikterapi, och sedan många år verksam dels som körpedagog, dels som frilansande musiker med flöjt som sitt främsta instrument.

Heléne Thunberg är utbildad i solosång, har kantorsexamen och vidareutbildning inom körpedagogik och är sedan många år verksam som kantor och körledare.

Var för sig – och tillsammans – är Anna Risberg och Heléne Thunberg strålande solar i musiklivet och särskilt för körsången i Folkarebygden. De tillför energi och får andra människor att blomma.
Välkomnande vänder de sig till människor i olika åldrar och skapar körer som får sångarna att växa, både i sång och i självkänsla. Barn, tonåringar, yngre och äldre vuxna – alla får plats. Även personer som aldrig förr har sjungit i kör får chans att utvecklas. För åldrade eller dementa, blir körsången en väg till gemenskap och hälsa. I andra körer får de främsta koristerna, genom Annas och Helénes ledarskap, förutsättningar att ta språng till nya höjder och ny repertoar.

Anna Risberg och Heléne Thunberg visar imponerande initiativ- och drivkraft i Folkarebygdens
musikliv. Tillsammans initierar och genomför de magnifika körkonserter och uppsättningar av
kvalificerade kör- och orkesterverk som Carl Orffs komposition Carmina Burana. Generöst ställer de sig till förfogande för medverkan i breda, samlade kultursatsningar, arrangerade i samverkan mellan olika aktörer, däribland Avesta kommun.

Anna Risberg och Heléne Thunberg verkar med gedigen kunskap och smittande glädje. De är värdiga att koras till Årets Fridoliner år 2020. Som radarpar i Folkares körliv bör de tilldelas priset samtidigt. Anna Risberg är född 1959 i NN. Heléne Thunberg är född 1965 i By.