Årets Fridolin 1998

Sven Ljungcrantz


Under mer än femtio år har Sven Ljungcrantz mångsidigt och kunnigt verkat i och för kulturlivet i Folkarebygden. I berättelser och bilder har han dokumenterat miljöer, där Karlfeldt vistades, bl a Fors samhälle, dess framväxt och folkliv. Aktivt har han medverkat till amatörteater och professionella teatergästspel. Han är efterfragad som förelasare om kulturer nära och fjärran. Med penna, kamera och, inte minst, tanke och känsla speglar han Folkarebygdens kulturliv i dalapressen.