Årets Fridolin 1997

Thage Annerbo

  "Thage Annerbo ar en kulturperson som i del praktiska verkar för att värda och vidmakthålla de minnen i Karlfeldtsgården som levandegör skaldens liv och diktargärning.
Med gedigen kunskap och ett djupt personligt engagemang guidar han besökande grupper
och ger därtill en hjälpande hand i den tåliga vardagsnyttan på Karlfeldtsgården".