Årets Fridolin 1988

Anna och Jan-Anders Thomasson

       

"Arv förpliktar". Dessa ord kan man läsa på en korsstyngsbroderad bonad ovanför en dörrkarm på Träslottet i Hyttbäcken. Anna och Jan-Anders Thomasson övertog efter Johan Andersson i Hyttbäcken vid hans bortgång 1979 såsom elfte generationen detta märkliga för att inte säga unika arv. Träslottet är ju som väl nästan alla känner till Erik Axel Karlfeldts mödrahem. Anna och Jan-Anders Thomasson far förvaltat arvet med en aldrig sviktande pietetskänsla med under stora och uppoffrande personliga insatser. Det har gällt såväl byggnadens yttre skick som vården och kompletteringen av inventarier. Traditionen från Johan Anderssons tid, nämligen att generöst ta emot besökande enskilt och i grupp, har makarna Thomasson likaså upprätthållit. Genom sina insatser bevarar de Träslottet som en levande och genuin miljö, den kanske värdefullaste i hela Folkare.

För dessa insatser och för deras tidigare omnämnda generositet vill Avesta kulturnämnd utse Anna och Jan-Anders Thomasson som mottagare av hedersutmärkelsen "Årets Friolin"