Årests Fridolin 2015: Tommie Hildman

Som Karlfeldts Fridolin besjunger Tommie Hildman själva livet – och hur vi människor
uppfattar vår belägenhet. Somt blir herrskapsvers, somt allmogelåt, somt liksom en
blandning av båda delarna...

Tommie Hildmans skarpögda iakttagelser av oss människor, vår tid och vårt samhälle flödar
fram i tanke och dikt, som finner vitt skilda uttryck. Det blir revynummer, lockande till skratt av
den art som lyfter åskådarnas tankar på färd. Det blir bärande motivation för stora satsningar
där många tonåringar eller vuxna engageras i både själva skapandet och i framställningen,
på en scen eller i en förening. Det blir vetenskapligt burna analyser av verk inom film,
litteratur eller historia.

Tommie Hildman kom till Folkarebygden och Horndal som ung lärare och blev delaktig i
utvecklingen av den då nya grundskolan med högstadium, lika för alla elever. Med insikt om
teaterns betydelse dels för att uttrycka glädje och tankar, dels för varje medverkandes
personliga växande, samlade han under årtionden skolans alla avgångselever i gigantiska
kabaréprojekt. Föreställningarna i Horndals Forum gav bättre än många betyg en språng-
bräda ut i livet för medverkande skolungdomar och därtill inspiration till kommunens övriga
barn som fick bilda publik. Flera av 1970- och 1980-talets tonåriga aktörer är nu talangfulla
skådespelare eller musikalartister.

Att Tommie Hildman själv blev rektor och senare enhetschef vid Svenska Filminstitutet
mattade inte av hans engagemang för teater. Hans egen hemmascen sedan fyrtio år är Horndalsrevyn, där hans verk och verkan ger profil. Han har också medverkat i Bergslags-
teaterns föreställningar och spelat sommarteater utomhus i kulturmiljöer.

Tommie Hildmans stora intressen för film, historia och organisation förde honom till Film-
arkivet i Grängesberg, som startade 2003 med Hildman som förste chef. Verksamheten
tillkom efter ett regeringsuppdrag till Svenska Filminstitutet att rädda svenska smalfilmer
inspelade av föreningar, företag, kommuner, arkiv, museer och privatpersoner, och den fick
sin form under Tommie Hildmans ledning. När hans yrkesverksamma år nu är lagda ad acta,
framträder han gärna i kulturprogram med filmvisningar och filmanalys.

Med kärlek till det vuxna livets hembygd – Horndal och Folkarebygden – är Tommie Hildman
nu varmt engagerad som ordförande i Föreningen Horndals Brukspark, för industriminnen
och annan lokalhistoria, för författaren Johan Olov Johansson och för Karlfeldts lyrik och
levnad. Han spelar också trummor i jazzorkester och intresserar sig för bygdegårdsrörelsen.

Liksom Fridolin rör sig Tommie Hildman finurligt mellan rollen som ”studerad karl” och
lockelsen att ”gräva i jorden”. Han är en värdig mottagare av utmärkelsen Årets Fridolin
2015.

Tommie Hildman är född 1942 i Ludvika och sedan 1970-talets början bosatt i Horndal.