Karlfeldtföreningen i Folkare

Karlfeldtföreningen i Folkare bildades 1985.
Vi har till uppgift att väcka intresse för Erik Axel Karlfeldts författargärning och medverka till en levande kulturmiljö i hans barndomshem Tolvmansgården - Karlfeldtsgården - i Karlbo. Vi arrangerar och medverkar varje år i ett flertal kulturprogram och initierar samtal och studiecirklar med Karlfeldts verk i fokus.

Våra sammankomster
Vid våra egna sammankomster varieras programinnehållet med t.ex. diktläsning, föredrag, bildvisningar eller musikprogram samt lotterier och kaffeservering. Oftast träffas vi i Krylbo församlingsgård.

Karlfeldtsdagen den 20 juli
På Erik Axel Karlfeldts födelsedag den 20 juli anordnar Karlfeldtföreningen och Avesta kommun varje år Karlfeldtsdagen på Tolvmansgården - Karlfeldtsgården - i Karlbo. I samband med denna högtid utdelas sedan 1984 Avesta kommuns stora kulturpris Årets Fridolin. Vidare bjuds på högtidstal och musikprogram.

Sammarbete med Karlfeldtsamfundet
Karlfeldtföreningen i Folkare har ett nära sammarbete med Karlfeldtsamfundet. Ett urval av Karlfeldsamfundets utgivning av böcker och annat Karlfeldtmaterial finns till försäljning på bokbordet i Karlfeldtsgården i Karlbo.
Läs mer om Karlfeldt och Karlfeldtsamfundet här: karlfeldt.org
 

Bli medlem!

Karlfeldtföreningen i Folkare har omkring 200 medlemmar. Kom med du också genom att betala årsavgiften 150 kr  till föreningens plusgiro 43 98 54-1. Du kan också betala avgiften med Swish.

Glöm inte att ange namn och adress!

Arvid Backlunds skulptur av Karlfeldt

Nytt: Dataskyddspolicy

Föreningens Dataskyddspolicy antogs på årsmötet 2024 och finns att läsa här: Dataskyddspolicy
Du som betalar din medlemsavgift anses ha godkänt lagring av personuppgifter enligt denna policy.

Följ Karlfeldtföreningen i Folkare på Facebook!
facebook.com/karlfeldtfolkare