På bilden saknas Anna Thomasson och Christer Rosenkvist. Ordföranden Karin Perers är fotograf.

Karlfeldtföreningens styrelse

Styrelsen 2023 består av:

Ordförande: Karin Perers, Mörtarbo
Vice ordförande: Christer Rosenqvist, Östanbyn
Sekreterare: Lars Östlund, Hedåker, och Christer Rosenqvist, Östanbyn
Kassör: Annelie Esselin, Hyttbäcken

Övriga ledamöter:
Inger Boman, Grytnäs
Lena Lönnqvist, Sjövik
Kerstin Sonnbäck Hagfeldt, Sonnboås
Klas Englund, Bäckeby
Lillebil Lundkvist, Moren
Charlotta Thulin, Krylbo
Lena Blom, Krylbo

Suppleanter
Lars-Åke Everbrand, Hedemora
Anna Thomasson, Hyttbäcken
Olle Björklund, Grytnäs

Adjungerade:
Eva Forsberg Grytnäs gärde, Samordare för hantverkare
Anita Hård af Segerstad, Uppsala, Karlfeldtsamfundet

Revisorer:
Erik Bohlin, Hede
Margareta Espås, Västansjö

Revisorssuppleant:
Jan-Olof Källström
Gerd Anderson

Valberedning: 
Gunilla Berglund (sammankallande)
Patrik Engström
Johannes Kotschy