Tolvmansgården i Karlbo

Erik Axel Karlfeldts barndomshem

Mangårdsbyggnaden uppfördes i mitten av 1700-talet och var vintertid bostad för både familj och tjänstefolk. Den röda flygelbyggnaden tillkom på 1820-talet och användes som sommarbostad och bagarstuga. Liderlängan vetter mot den gamla bygatan och är den enda bevarade byggnaden, som minner om att gården drevs som aktivt jordbruk. Här finns årtalet 1600 inhugget i en vägg. Ladugård, stall, hönshus, svinstia, logar för tröskning och förvaring av hö och halm, magasin för stora redskap och andra för bondgården vitala ekonomibyggnader är sedan länge rivna. Trädgården har ålderdomligt grästun och en lönn som vårdträd. I nejden kring gården, där andra bondgårdar och vida gärden förr hörde till utsikten, finns nu egnahemsbebyggelse från 1900-talets olika epoker. Många gatunamn har karlfeldtsk anknytning.

Skaldens studentår, 1885, gick gården ur familjens ägo, och den återfördes till släkten först 1967 då Karlfeldts son Sune och hans hustru Mary blev gårdens ägare. På gården fanns då Arvid Backlunds stiliga skulptur av skalden Erik Axel Karlfeldt, en gåva av Folkärna hembygdsförening 1932. Sune och Mary lät restaurera husen och öppnade Karlfeldtsgården som en kulturgård, välkomnande alla. Med inspiration från skaldens lustgård vid hemmet i Sjugare och från Karlfeldts lyrik anlade de även en lustgård i miniatyr. När de med ålderns rätt 1984 drog sig tillbaka, valde de att sälja gården till Avesta kommun.