AKTUELLT

2021 > 06

Karlfeldtföreninen i Folkare håller sitt årsmöte på Karlfeldtsgården i Karlbo 3/7 klockan 12:00.

Klockan 14:00 föreläsning av Avesta kommuns kulturchef Ing-Marie Petterson-Jenssen om Gustav Vasa i Folkare. Föreläsningen sker i sammarbete med Södra Dalarnas Lokalhistoriska Sällskap.

Läs mer »